Vytisknout

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

KRYTÉ PLAVECKÉ HALY VE SLANÉM

 

– Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků kryté plavecké haly a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 

            ČLÁNEK 1. Vstup do kryté plavecké haly

– Používání zařízení kryté plavecké haly je dovoleno pouze v provozní době s platnou zákaznickou kartou, kterou obdrží návštěvník v pokladně. Výdej začíná otevřením kryté plavecké haly a končí jednu hodinu před jejím uzavřením.

– Vstupem do prostor kryté plavecké haly je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU a dbát pokynů zaměstnanců kryté plavecké haly.

– Dětem mladším deseti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší osmnácti let.

– Dětem každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách.

– Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou,  nebo v jednorázové pleně do vody.

–  Při naplnění kapacity kryté plavecké haly ( 220 osob ) se vstup uzavírá až do uvolnění dalších míst.

 

             ČLÁNEK 2. Vyloučení z návštěvy kryté plavecké haly

– Z koupání v kryté plavecké hale jsou vyloučeny děti ve věku do jednoho roku.

– Do kryté plavecké haly není povolen vstup a z koupání jsou vyloučeny osoby s vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

– Použití kryté plavecké haly může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.

– Z kryté plavecké haly může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU, nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců a to bez nároku na vrácení vstupného. Za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům k potrestání.

 

            ČLÁNEK 3. Provozní pokyny pro návštěvníky

– všechny úkony po příchodu do plavecké haly se provádí ve stanoveném pořadí:

– zakoupení zákaznické karty

– obsazení šatní skříňky

– převléknutí

– vysprchování

– použití bazénu, nebo dalších vodních atrakcí

– Před koupáním v bazénu, nebo použití jiných vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí bez plavek mýdlem a čistou vodou se osprchují.

– Použití bazénu bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat v prostorách vyhrazených pro neplavce. Plavčík je povinen vykázat takové návštěvníky do prostor pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout.

– Svlékání a oblékání nebo odkládání šatstva mimo šatny je zakázáno.

– Každý návštěvník musí mít čistý koupací oděv ( plavky ) a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti.

– Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení a šetřit vodou.

– Za svévolné poškození a znečištění zařízení případně ztrátu půjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit a to buď nákupní cenu předmětu nebo cenu již vyčíslí zaměstnanci kryté plavecké haly.

– Peníze a cenné předměty musí návštěvníci ukládat do bezpečnostních schránek nebo v pokladně, jinak za jejich ztrátu provozovatel kryté plavecké haly neručí. Předměty nalezené v kryté plavecké hale je nálezce povinen odevzdat u pokladny, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

– Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v kryté plavecké hale prodlévat.

– Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců kryté plavecké haly budou návštěvníci uplatňovat v pokladně, u vedoucího kryté plavecké haly nebo u jednatele VSH s.r.o. se sídlem Lacinova 1720, Slaný.

 

          ČLÁNEK 4. Zakázané činnosti v kryté plavecké hale

– Je zakázáno křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat z bočních stran bazénu a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v kryté plavecké hale.

– Je zakázáno plivat na podlahu nebo do vody.

– Přísně se zakazuje močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy při koupání a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu.

– V celé budově kryté plavecké haly je kouření zakázáno.

– Je zakázáno barvení vlasů, holení a stříhání nehtů ve všech prostorách haly.

– Je zakázáno čistit nebo prát prádlo.

– Mýdlo je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC.

– Je zakázáno brát s sebou do bazénu nebo odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

– Je zakázáno vcházet do oddělení nebo prostorů určených výhradně pro druhé pohlaví.

– Je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje mimo bufet.

– Je zakázáno vodit s sebou psy, nebo jiná zvířata.

– Je zakázáno manipulovat s topením, elektrickým a ostatním zařízením.

– Je zakázáno neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.

– Je zakázáno vnášet do bazénu nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve, šnorchly, míče a tenisové míčky ( povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle ).

–  Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových záznamů

 

                                   Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol.s r.o.

                                   Lacinova 1720

                                   274 01 Slaný

Copyright © 2012 VSH Slaný s.r.o.  Tel.:  606 614 565  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Administrace

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting